Poet - på svenska

2. nov, 2019

Om finns änglar
Jag ger blommor
Kistan
Där du fött där du lämnar

Om finns troller
Jag gömmer bakom mossans sten
Där jag fött där du lämnar

Om finns själens själ
Skriver ett brev
Berättar
Kraft

Kära själen
Har du också en sorg?

Fyra spår blir två
Går jag till platsen
Där jag lämnar

1. nov, 2019

lufta med vårens vind
dina vingar
himlen kikar
följer naturens melodi
nuddar kinden med frisk luft

förvandlar till fingrarna
obekvämt utan fjäder
kalla vinden nålar
lilla fingret genomskinligt

tankarna kokar med mölla gegga
man får inte visa
har jag bestämt
när geggan försvinner av varma moln
åker upp till himlen med rena regn

då startar om livets fras