2. nov, 2019

Själens själ

Om finns änglar
Jag ger blommor
Kistan
Där du fött där du lämnar

Om finns troller
Jag gömmer bakom mossans sten
Där jag fött där du lämnar

Om finns själens själ
Skriver ett brev
Berättar
Kraft

Kära själen
Har du också en sorg?

Fyra spår blir två
Går jag till platsen
Där jag lämnar